Případové studie zákazníků společnosti NALCOM

BIONT, a.s.

Ing. Jozef Staňo PhD., vedoucí úseku IT společnosti BIONT, a.s., hodnotí celý projekt takto:

„Informační systém KARAT v naší společnosti má své nezastupitelné místo, neboť je páteří informační struktury na úrovni podnikových zdrojů, plánování výroby a sledování toku materiálů v rámci celého výrobního procesu včetně kontroly kvality až po expedici a prodej finálního radiofarmaka“.

...více»