Softwarový management, softwarový audit

Softwarový management znamená organizaci získávání a využití software. Jeho základem je prvotní a periodický softwarový audit, který monitoruje základní stav a jeho změny.

Pomáhá snížit riziko postihu za případný nelegální software ve firmě, optimalizovat výdaje na nákup programového vybavení a evidovat tyto prostředky přehledným způsobem a to i účetně správně. Právě v této oblasti bývají nalézány všeobecně velké nedostatky nikoliv účetně-finančního, ale právně-licenčního charakteru.

V případě konfrontace s policií, Vám provedený audit a správně vedený softwarový management ušetří spoust času a komplikací.

Školením a zavedením systému softwarového managementu připravíme firmu, v této oblasti, na případný audit ISO a minimalizujeme rizika problémů se zákonem.

Pokud odpovíte na některou z následujících otázek ANO, zvažte naší nabídku a požádejte o další informace o softwarovém managementu, případně nás kontaktujte a softwarový audit si rovnou objednejte.

Otázky pro Vás:
  • Neznám rizika spojená s nelegálním softwarem?
  • Nemám přesnou evidenci nakoupeného software a hardware?
  • Nevím, jestli mám software po licenční stránce správně nainstalován?
  • Nevím, kdo nese za co odpovědnost před zákonem?
  • Nevím jak prokázat legalitu software?

Co získáte?
  • Zminimalizujete možné problémy
  • Získáte přehled o investicích do IT
  • Klid pro svou práci