Aktuality

Stránka  1 2 »
IS KARAT vyhrál v soutěži IT projekt roku 2017
23.04.2018

Projekt „Implementace globálního IS KARAT“ ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s. se stal vítězem 15. ročníku soutěže IT projekt roku 2017

...více»
Informační systém pro Zahradnické centrum Brabec
08.01.2015

Firma Zahradnické centrum Brabec, s.r.o. z Modřic podepsala se společností NALCOM smlouvu na implementaci informačního systému. Hlavní částí dodávky je oborové řešení pro zahradnická centra vyvinuté společností NALCOM. V rámci implementace bude komplexně řešena rovněž problematika logistiky v rámci Sdružení zahradnických center, jehož je firma Zahradnické centrum Brabec součástí.

...více»
Informační systém pro Zahradnictví Dvořák a syn
12.11.2013

Firma Zahradnictví Dvořák a syn z Teplic podepsala v těchto dnech se společností NALCOM smlouvu na implementaci informačního systému. Hlavní částí dodávky je oborové řešení pro zahradnická centra vyvinuté společností NALCOM. V rámci implementace bude komplexně řešena rovněž problematika logistiky v rámci Sdružení zahradnických center, jehož je firma Zahradnictví Dvořák a syn součástí.

...více»
Informační systém pro Floracentrum Ferenčík
23.09.2009

Firma Ferenčík s.r.o. z Českých Budějovic podepsala v těchto dnech se společností NALCOM smlouvu na implementaci informačního systému. O výběru informačního systému rozhodla především kladná reference z implementace IS ve firmě Zahradnictví Líbeznice. Hlavní částí dodávky je oborové řešení pro zahradnická centra vyvinuté společností NALCOM. V rámci implementace bude komplexně řešena rovněž problematika logistiky v rámci Sdružení zahradnických center, jehož je firma Ferenčík součástí. V návaznosti na nový informační systém je součástí dodávky také řešení IT infrastruktury zahrnující připojení pobočky v Trhových Svinech.

...více»
Společnost Metalcom Sp.z o.o. Wroclaw dokončila implementaci IS KARAT
28.05.2009

Společnost NALCOM úspěšně dokončila implementaci podnikového řešení KARAT ve společnosti METALCOM Sp.z o.o. Wroclaw. Společně s řešením specifik obchodu se spojovacím materiálem na polském trhu byl při implementaci kladen důraz na datové propojení s mateřskou společností METALCOM Kutná Hora a.s. .

...více»
Informační systém KARAT pro Zahradnictví Líbeznice
30.05.2008
Firma Zahradnictví Líbeznice podepsala v těchto dnech se společností NALCOM smlouvu na implementaci podnikového řešení KARAT. Při výběru informačního systému byl kladen důraz zejména na řešení maloobchodního prodeje, realizace zahrad a logistiky ve vazbě na využití čárových kódů, a dále na komplexnost celé dodávky. Rozsah implementovaného řešení počítá s využitím funkčnosti většiny standardních modulů informačního systému KARAT. Implementace, která proběhne během roku 2008, by měla výrazně zefektivnit firemní procesy a tím i zvýšit konkurenceschopnost společnosti. ...více»
Informační systém KARAT ve firmě SPEED PRESS plus
15.05.2008
Společnost NALCOM v těchto dnech úspěšně završila implementaci podnikového řešení KARAT ve firmě SPEED PRESS Plus a.s.. Při implementaci informačního systému byl kladen důraz zejména na oblasti logistiky a prodeje v návaznosti na výrobu a tisk reklamních a dárkových předmětů. O rozsahu implementovaného řešení svědčí využití funkčnosti většiny standardních modulů informačního systému KARAT včetně kompletního řešení výroby pro 50 současně pracujících uživatelů.
NALCOM s.r.o. Distributorem roku 2007
22.02.2008

Při příležitosti vyhodnocení obchodních výsledků roku 2007 získala společnost NALCOM s.r.o. ocenění Distributor roku 2007 za svoje výsledky při prodeji produktu KARAT.

http://partner.karat.cz/partner-meeting-2008

Společnosti NALCOM a BARCO se dohodly na vzájemné spolupráci
23.01.2008

Firma NALCOM se dohodla na vzájemné spolupráci se společností BARCO, s.r.o., která se úzce zaměřuje na oblast integrace technologií čárových kódů a RFID do podnikových informačních systémů a na systémy sběru dat využívající datové terminály a bezdrátové WiFi sítě. Společnost NALCOM bude využívat ve svých řešeních informačních systémů technologie od společnosti BARCO, a to především v oblastech sběru dat ve výrobních a logistických provozech.

„Uzavření dohody o vzájemné spolupráci se společností NALCOM nás velmi těší a věříme, že bude dlouhodobě úspěšná nejen pro obě firmy, ale hlavně pro zákazníky společnosti NALCOM. Společnost NALCOM má bohaté zkušenosti s implementací informačních systémů, Barco se specializuje na dynamicky se rozvíjející technologie RFID a čárových kódů nabízející firmám nové možnosti automatické identifikace a mobility sběru dat. Díky partnerské spolupráci dokážeme nabídnout stávajícím i novým zákazníkům společnosti NALCOM specializovaná řešení na profesionální úrovni “, zhodnotil spolupráci Ing. Miroslav Pípal, jednatel společnosti Barco.

IS KARAT ve společnosti ALTER – úspěšná implementace v krátkém čase
10.09.2007

Společnost NALCOM uvedla 1.9. do rutinního provozu IS KARAT ve společnosti Alter a její sesterské společnosti ARIM. Spuštění do rutinního provozu předcházela intenzivní implementace ve velmi krátkém čase – v délce 2 měsíců.

Svoje zkušenosti z implementace informačního systému KARAT sděluje jednatel a spoluvlastník společnosti pan Ondřej Veselý.

1.9.2007 jsem zavedli do rutinního provozu IS KARAT v oblasti prodeje, nákupu, skladování a výroby. Po velice krátké oboustranné aktivní spolupráci obou stran mohu zhodnotit implementaci jako velice zdařilou. Výhody IS KARAT jsme začali pociťovat hned v prvním týdnu používání, kdy nám především propojenost jednotlivých modulů přinesla lepší pohled na optimální plánování a využívání zásob. Věříme, že nám IS KARAT přinese plno uživatelského komfortu, nových pohledů a přispěje tak k dalšímu růstu naší společnosti.

...více»
Společnost ALTER zvolila informační systém KARAT
26.06.2007
Firma ALTER, s.r.o. z Hradce Králové podepsala v těchto dnech se společností NALCOM smlouvu na implementaci informačního sytému KARAT. Nový informační systém bude využíván v rámci multilicence rovněž v dceřinné společnosti ARIM, s.r.o.. Při výběru rozhodla kvalita informačního systému v oblasti řízení skladů a výroby a rovněž dobré reference dodavatele na trhu řešení pro výrobní společnosti. Rozsah implementovaného řešení počítá s využitím funkčnosti většiny standardních modulů IS KARAT včetně řešení pro řízení výroby čistících, dezinfekčních a úklidových prostředků. ...více»
IS KARAT implementován ve společnosti VK – SPED spol. s r.o.
25.05.2007

Společnost VK - SPED spol. s r.o. úspěšně implementovala informační systém KARAT. Jedná se o významnou rostoucí dopravní firmu působící na českém dopravním trhu již od roku 1992. Od počátku existence byla jejich prioritním zaměřením přeprava sypkých komodit v oblasti stavebnictví, sklářského průmyslu, energetiky a zemědělství včetně rostoucího významu přeprav surovin přímo pro potravinářství. Stejně kvalitní služby, jako v přepravě sypkých hmot, jsou schopni nabídnout i v přepravách paletových, a to jak v rámci České Republiky, tak i na poli mezinárodním, především v rámci členských států Evropské Unie.

Projekt implementace informačního systému se uskutečnil ve spolupráci se společností NALCOM s.r.o. z Hradce Králové.

V průběhu dvouměsíční implementace se společnost V K - SPED spol. s r.o. rozhodla přejít z původně plánované verze IS KARAT Express na verzi IS KARAT Advance. Součástí projektu bylo rovněž nastavení komunikace s externím dodavatelem specializovaného spedičního systému.

Společnost NALCOM uvedla do rutinního provozu IS KARAT ve firmě CMYK s.r.o.
02.01.2007
Společnost NALCOM uvedla do rutinního provozu podnikový informační systém KARAT ve firmě CMYK s.r.o.. Při implementaci IS byl kladen důraz na přizpůsobení celého řešení specifickým požadavkům zákazníka. ...více»
NALCOM implementuje informační systém KARAT ve společnosti Goldfein CZ
23.07.2006
Společnost NALCOM s.r.o. uvedla v těchto dnech do rutinního provozu IS KARAT ve společnosti Goldfein CZ. Rozsah implementovaného řešení v 1. etapě zahrnuje oblasti účetnictví, financí, skladů, nákupu a prodeje a v rámci tohoto řešení jsou na centrálu v Pardubicích v on-line režimu připojeny rovněž provozy v Březhradu a Chrudimi. Mezi priority zákazníka patří práce informačního systému s ceníky ve vazbě na velké distribuční řetězce. V další etapě implementace by měla být řešena oblast Plánování a řízení výroby pekařských a cukrářských výrobků. ...více»
NALCOM s.r.o. potřetí za sebou Distributorem roku
17.03.2006
Při příležitosti vyhodnocení obchodních výsledků roku 2005 získala společnost NALCOM s.r.o. ocenění Distributor roku 2005 za svoje výsledky při prodeji produktu KARAT.
Informační systém KARAT pro společnost Niersberger Instalace
07.02.2006
Firma Niersberger Instalace, s.r.o., zabývající se komplexní dodávkou a montáží technických a technologických zařízení budov, podepsala se společností NALCOM smlouvu na implementaci podnikového řešení KARAT. K hlavním bodům implementace informačního systému patří řešení pro řízení a plánování zakázkové stavební výroby a rovněž řešení reportingu odpovídající standardům užívaným v Německu. ...více»
Informační systém KARAT ve společnosti EUROEX
24.01.2006
Firma EUROEX spol. s r.o., výrobce šunek, uzených mas a specialit, se rozhodla implementovat IS KARAT dodávaný společností NALCOM s.r.o.. Rozsah implementovaného řešení počítá s využitím funkčnosti většiny standardních modulů IS KARAT, především pak kompletního Řízení a plánování výroby. Mezi priority implementace patří automatizované rozhraní na vážní systémy ve výrobě a expedici a dále celkové zprůhlednění výroby spojené s odstraněním pomocných evidencí v softwarech třetích stran. ...více»
NALCOM implementuje informační systém KARAT ve společnosti MEDICA FILTER
01.09.2005
Firma MEDICA FILTER, spol. s r.o. se sídlem v Kašperských Horách podepsala v těchto dnech se společností NALCOM smlouvu na implementaci podnikového řešení KARAT. O výběru informačního systému rozhodlo nejen to, že KARAT je stabilní a odzkoušený produkt, ale rovněž zkušenosti dodavatele z oblasti implementací informačních systémů u výrobních společností. Implementace informačního systému KARAT, která proběhne do konce roku 2005, by měla výrazně zefektivnit obchodně-výrobní procesy a tím i zvýšit konkurenceschopnost společnosti. ...více»
KARAT s řešením výroby od společnosti NALCOM pro výrobu kartáčů
01.08.2005
Firma Josef Souček z Hradce Králové, výrobce kruhových i válcových kartáčů pro všechny typy komunálních vozů, podepsala v těchto dnech se společností NALCOM smlouvu na implementaci podnikového řešení KARAT. O výběru IS KARAT rozhodlo především ucelené a pružné řešení pro oblast plánování a řízení výroby, které by mělo vyřešit mimo jiné i dělení vstupního materiálu v návaznosti na jeho optimální využití ve výrobním procesu. Implementace informačního systému proběhne do konce roku 2005. ...více»
Společnost NALCOM úspěšně ukončila implementaci IS KARAT ve firmě TopolWater
01.08.2005

Společnost NALCOM úspěšně ukončila implementaci informačního systému ve společnosti TopolWater. Náročná implementace zahrnující řešení pro plánování a řízení výroby výraznou měrou zefektivnila důležité obchodně výrobní procesy ve společnosti TopolWater.

K nejdůležitějším přínosům nového informačního systému patří významné zefektivnění logistiky společnosti ve vazbě na výrobu a servis, zajištění plynulého toku materiálu a rozkrytí struktury skutečných nákladů spojených s obchodní zakázkou. Informační systém KARAT nyní pokrývá ve společnosti TopolWater všechny důležité oblasti zahrnující řízení financí, účetnictví, mzdy a personalistiku, logistiku, prodej, výrobu a servis.

...více»
Stránka  1 2 »