NALCOM

Firma NALCOM byla založena v roce 2000 skupinou odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblasti vývoje a implementace informačních systémů. Naši pracovníci úspěšně realizovali řadu projektů včetně náročných implementací informačních systémů u výrobních společností.

Více o firmě

Případové studie

BIONT, a.s.

Ing. Jozef Staňo PhD., vedoucí úseku IT společnosti BIONT, a.s., hodnotí celý projekt takto: „Informační systém KARAT v naší společnosti má své nezastupitelné místo, neboť je páteří informační struktury na úrovni podnikových zdrojů, plánování výroby a sledování toku materiálů v rámc... » více